Kall morgon.

Det är en kall morgon vid Hulistugan. Vi tar beslut vid 10 om vi kan köra eller inte. Det kan eventuellt bli aktuellt att skjuta fram staryen 1 timme.