Inbjudan

Välkommen till Sankt Olofsrännet söndag 18:e februari 2024!

Selånger SOK inbjuder till Sankt Olofsrännet i fri stil med individuell start.

TID: Första start kl. 11:00

TÄVLINGSPLATS: Hulistugan, Granloholm

PARKERING: Vid Hulistugan,  Våra parkeringsvakter anvisar platser, avgift 20 kr.

TEKNIK: Intervallstart, fri stil

VALLNING: Flourfri vallning.

KLASSER: 

Barn, ungdom, junior och motion.

10  km    H21, D 21, H Motion, D Motion
10  km    H 17-18, D 17-18, H 19-20. D 19-20
7.5 km   H 16, D 16
5.0 km   H 15, D 15, H 14, D 14, Öppen 3*
2.5 km   H 13, D 13, H 12, D 12, H 11, D 11, Öppen 2*
1.5 km    H 10D 10, H 9D 9, Öppen 1*
1.0 km    H 7-8*, D 7-8*
0.5 km   H 0-6*, D 0-6*

*Ingen tidtagning i klasserna 0-6, 7-8, Öppen 1, Öppen 2 samt Öppen 3.

** I H/D 9 och 10 1-2-3 anges, men inga åktider presenteras i resultatlistan.

Vid få deltagare kan klasser komma att slås samman. Distanser kan ändras vid begränsad snötillgång, svårt underlag eller flytt av tävling.

PRISER: Priser till samtliga deltagare upp till H/D 13. Varupriser från H/D14 upp till senior.

ANMÄLAN:  Anmäl er senast torsdag 17:e februari  till Selånger SOK via SSF Tävlingskalender, alternativt via e-post anmalan@selangersok.y.se  (Ange då namn, klass, förening samt betalningssätt).

EFTERANMÄLAN: Senast kl. 09:30 tävlingsdagen, tillkommer 50 % på anmälningsavgiften. Mejla gärna in din efteranmälan före tävlingsdagen.

STARTAVGIFT:

Barn H/D – 8          80 kr per deltagare
Ungdomar H/D 9 – 16   140 kr per deltagare
Öppen klass 1,2 och 3   140 kr per deltagare
Juniorer H/D (17-20)      200 kr per deltagare
H/D 21-, Motion                200 kr per deltagare

Avgiften faktureras i efterhand till klubbarna eller betalas in till bankgiro 5560-1306 eller via Swish 1235526223. Märk betalning med namn och klass.

STARTLISTA: PM och startlista finns på vår hemsida www.sanktolofsrannet.se

TÄVLINGSREGLER: Svenska Skidförbundets regler gäller. Arrangören fritar sig från eventuella ersättningsanspråk från tävlande, ledare och publik.

UPPLYSNINGAR: Epost till Selånger SOK

ÖVRIG INFO: Anmälda förutsätts lämna sitt samtycke till att vara med i start- och resultatlista på vår hemsida om inget annat anges i samband med anmälan.
Vid inställd tävling återbetalas hela anmälningsavgiften.