PM

Välkommen till Sankt Olofsrännet söndag 18:e februari 2024!

Vi har ett stort antal deltagare (243 anmälda) och begränsat med parkering på grund av stora snöhögar vid Hulistugan. Vi ska göra vårt bästa för att få in så många som möjligt men vill uppmana att komma i tid och att gärna samåka! Vi varnar även för att det bitvis är väldigt halt på parkeringen så ta det försiktigt.

TID: Första start kl. 11:00

TÄVLINGSPLATS: Hulistugan, Granloholm

PARKERING:  Vid Hulistugan. Våra parkeringsvakter anvisar platser, avgift 20 kr. Swish 123 552 62 23. Blir det fullt hänvisar vi till parkering i Sticksjö Centrum. Det kommer att vara tillåtet att lasta av utrusning och släppa av åkare och ledare. Vid Sticksjö centrum finns anslutningsspår bakom Sticksjö skola. En promenad till Hulistugan tar ca 10-15 min.

TEKNIK: Intervallstart, fri stil.

KLASSER:

Vi har få anmälda i tjejer/killar 15 så de klasserna slås ihop med 14.

Barn, ungdom, junior, senior och motion.

10  km    H21, D 21, H Motion, D Motion
10  km    H 17-18, D 17-18, H 19-20. D 19-20
7.5 km   K 16, T 16
5.0 km  K 14-15, T 14-15, Öppen 3*
2.5 km   K 13, T 13, K 12, T 12, K 11, T 11, Öppen 2*
1.5 km    K 10**T 10**, K 9**T 9**, Öppen 1*
1.0 km    Mix 0-8*
0.5 km   Mix 0-8*

*Ingen tidtagning i klasserna 0-6, 7-8, Öppen 1, Öppen 2 samt Öppen 3.

** I K/T 9 och 10 Resultatlistan presenteras med åktider men i startordning.

EFTERANMÄLAN: Senast kl. 09:30 tävlingsdagen inne i Hulistugan, tillkommer 50 % på anmälningsavgiften. Mejla gärna in din efteranmälan före tävlingsdagen!

NUMMERLAPPAR: Uthämtas klubbvis utanför Hulistugan. För ej återlämnad nummerlapp debiteras 500 kr.

OMKLÄDNING/DUSCH: Finns i Hulistugan. Damernas till höger och herrarnas till vänster.

TOALETT: Finns i omklädningsrummen i stugan samt en utanför herrarnas omklädningsrum.

SERVERING: Fika serveras i Hulistugan och hamburgare finns utanför.

STARTLISTA:  Startlista läggs upp på  http://www.sanktolofsrannet.se/starlistor/  samt på live.skidor.com under fredag kväll.

RESULTAT:  Resultat läggs upp på http://www.sanktolofsrannet.se/resultat och kommer att finnas på live.skidor.com .

PRISER:   Pokal till samtliga deltagare upp till H/D 13.  Varupriser från H/D14 upp till senior. Fyra presentkort på Bowling hos Strike Club lottas ut bland startande ungdomar och juniorer.  Vi har även fina varupriser såsom skidslipar från KW-Skidslip och Sportringen, presentkort på Birsta City och Sportringen samt varupriser från Sportringen, Backmarks, Brandcode, Karl Hedin samt Sundsvall Energi.

PRISUTDELNING:  För 0-8 direkt i samband med målgång. Övriga klasser i ca 10 min efter sista målgång i klassen.

BANOR:  Är skyltade och finns på  http://www.sanktolofsrannet.se/banor/ . 500 m och 1.0 km kommer att prepareras med ett klassiskt spår. Övriga slingor enbart för skejt. Klasser som åker längre än 2.5 km åker flera varv.

PROVÅKNING/UPPVÄRMNING: Får ske på banan under pågående tävling med hänsyn till tävlande som startat. Åk ej genom målområdet och ha inte nummerlappen synlig. Löpuppvärmning får ske i publikområdet eller på elljusspåret. Se stadionskiss på http://www.sanktolofsrannet.se/banor/

LAGLEDARMÖTE: Digitalt via Google Meet lördag 19:00.

TÄVLINGSREGLER:  Svenska Skidförbundets regler gäller. Arrangören fritar sig från eventuella ersättningsanspråk från tävlande, ledare och publik. Anmälan till tävlingen innebär godkännande att namn publiceras i start- och resultatlistor och på Internet.

TÄVLINGSJURY: Joakim Kastemyr tävlingsledare, Patrik Lind starter och Håkan Westman sekretariatansvarig.

TEMPERATUR: Hittar ni på https://www.selangersok.se/ .

SJUKVÅRDARE: Anna Grauers 070-9160601

MEDFÖLJANDE I 0-6 , 7-8: Gå ej i banan om ni följer med era barn runt. Gör det på skidor.