Bergeforsen reservplats

Då snön än så länge inte kommit i någon större omfattning så har vi bokat in Bergeforsens anläggning som reservplats. Men vi hoppas vi får åtminstone 1dm. Då tror vi att vi ska kunna få till bra förhållanden vid Hulistugan.